top of page

Política de Privadesa

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Per què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on haguem obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les següents finalitats:

Al formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable. (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

 

A qui facilitem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

 

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra

tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.

 

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.

CALLER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona) no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.. CARRER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona). E-mail: protecciondedatos@vetpartners.esDades de contacte del delegat de protecció de dades: PABLO GORGÉ I ASSOCIATS S.L., CARRER MURILLO 7, PORTAL 11, SOTA DCHA. - 28223 POZUELO DE ALARCÓN(MADRID) -pgorge@pgasociados.es

 

 2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privadesa, us podeu adreçar al RESPONSABLE a través d'HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.. CARRER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona).

E-mail: protecciondedatos@vetpartners.esDades de contacte del delegat de protecció de dades: PABLO GORGÉ I ASSOCIATS S.L., CARRER MURILLO 7, PORTAL 11, SOTA DCHA. - 28223 POZUELO DE ALARCÓN(MADRID) -pgorge@pgasociados.es

bottom of page