top of page

Política de Privadesa Xarxes Socials

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L., d'ara endavant, RESPONSABLE, informa a l'USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals del usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent

del tractament:

 

Per què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l'USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents

operacions:

Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable

Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable

Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable

Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l'interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'USUARI disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s'hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita la seva consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al perfil. L'USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

El RESPONSABLE hi té accés i tracta aquella informació pública de l'USUARI, en especial, el nom de contacte.

Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s'incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l'USUARI.

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l'USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s'indica a aquesta política de privadesa.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l'USUARI a través de les xarxes socials del

RESPONSABLE, incloses les vostres dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l'USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d'altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l'USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s'han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d'un tercer que ja no es vol utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte si fos HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.

CARRER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona)

imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

 

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l'USUARI: només es podran satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control del RESPONSABLE.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament

Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.. CARRER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona). Email: protecciondedatos@vetpartners.es.Dades de contacte del delegat de protecció de dades: PABLO GORGÉ I ASSOCIATS S.L., CARRER MURILLO 7, PORTAL 11, SOTA DCHA. - 28223 POZUELO DE

ALARCÓ(MADRID) -pgorge@pgasociados.es

 

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les actuacions següents:

Accés a la informació pública del perfil

Publicació al perfil de l'USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del

RESPONSABLE Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social

Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'USUARI

L'USUARI sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per a això haureu d'accedir a la vostra configuració de privadesa.

 

3. PUBLICACIONS

L'USUARI, un cop sigui seguidor o s'hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquests comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. El

USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L'USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

 

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L.

HOSPITAL VETERINARI MONTJUÏC S.L. CARRER DE MÈXIC 30, - 08004 BARCELONA (Barcelona)

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

 

4. DADES DE MENORS D'EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L'accés i el registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 14 anys. Per la seva banda, si l'USUARI té capacitats especials, cal la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE queda exonerat expressament de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d'edat, per això, si l'USUARI és menor d'edat, no s'ha de registrar ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni proporcionar cap informació personal.

bottom of page