top of page

Cardiologia

La cardiologia és lespecialitat mèdica dedicada a lestudi de les malalties del cor i de les repercussions que altres malalties sistèmiques (vasculars o no) poden exercir sobre aquest mateix òrgan. Des de l'Hospital Veterinari Montjuïc s'ofereix al pacient cardíac la possibilitat de rebre atenció mèdica amb les tècniques de diagnòstic més modernes disponibles. Els nostres cardiòlegs ofereixen un servei integral de diagnòstic i tractament de les malalties cardíaques i respiratòries amb el compromís de millorar i mantenir la qualitat de vida dels nostres pacients.

Cardiologia

L'avenç tècnic relacionat amb aquesta especialitat s'ha produït pel desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques per la imatge cada cop més precises, segures i incruentes, els nous tractaments amb nous fàrmacs i el desenvolupament de diferents tècniques quirúrgiques.
Això no obstant, sabem que el gran repte de la cardiologia del nostre segle és la prevenció, la millor de les eines de què disposem per reduir al màxim el risc de patir certs patiments cardiològics. Per això la gran importància que el consell del cardiòleg adquireix en aquest aspecte, moltes vegades en relació amb factors o variables biològiques que també són controlades per altres especialitats veterinàries (endocrinologia, nefrologia, etc.).

Si bé és cert que les tècniques diagnòstiques i de tractament ens poden oferir una informació minuciosa i detallada de la malaltia del nostre pacient, tant o més cert és que una bona història clínica del pacient, una bona exploració física i un electrocardiograma senzill (ECG) ens brinden l'oportunitat d'establir un diagnòstic certament molt precís moltes vegades.

Els procediments de diagnòstic d'ús més freqüent són tècniques no invasives que es fan servir de manera segura i ràpida per a l'avaluació de les mascotes amb malaltia cardíaca o sospita de malaltia pulmonar:

 • L'ecocardiografia, l'ecocardiografia Doppler: utilitza ones de so de forma segura la imatge del cor, les vàlvules, avaluar el flux sanguini, determinar la causa dels bufats cardíacs i avaluar la força i la salut del múscul del cor i les càmeres.

 • Radiografia: proporciona informació essencial sobre el tòrax i totes les estructures.

 • L'electrocardiograma (ECG): avaluar la freqüència cardíaca, el ritme i les possibles irregularitats (arítmies).

 • Analítica sanguínia: es fan servir per avaluar la funció renal, estat de la tiroide i altres paràmetres importants.

Els símptomes més freqüents de la malaltia cardíaca són:

 • Tos.

 • Dispnea, taquipnea.

 • Intolerància a lexercici.

 • Distensió abdominal.

 • Visualització de jugulars marcades o disteses i pols jugular.

 • Apatia, falta de gana i fins i tot diarrea.

 • Cianosi.

 • Mucoses pàl·lides i fredes.

 • Depressió.

 • Retard al creixement.

 • Gats amb paràlisi terç posterior.

 • Síncope.

 

Les malalties cardiovasculars canines i felines més freqüents són:

 • Malalties congènites.

 • Malaltia valvular mixomatosa (endocardiosi) a totes les races i creus.

 • Cardiomiopatia dilatada i altres cardiomiopaties.

 • Malalties del pericardi, neoplàsies, endocarditis bacteriana.

 • Dirofilariosi.

 • Malalties sistèmiques amb repercussions cardiovasculars.

bottom of page