top of page

Endoscòpia i cirurgia de mínima invasió veterinària

L'endoscòpia és actualment una tècnica cada cop més utilitzada en la medicina veterinària per ser un procediment poc cruent i mínimament invasiu, i per la seva versatilitat en el diagnòstic i la cirurgia, tant general com ortopèdica.

Aquesta prova consisteix en la introducció d‟una càmera o lent dins d‟un tub o endoscopi a través d‟un orifici natural o una incisió quirúrgica, per a la visualització d‟un òrgan buit o cavitat corporal.

Segons l'orifici d'entrada oa través de petites incisions quirúrgiques es poden fer diferents estudis, intervencions o presa de mostres per a biòpsia:

Esofagogastroduodenoscopia

Permet l'estudi de tot el tracte digestiu alt en alteracions digestives com regurgitacions, vòmits, salivació, disfàgia, nàusees, vòmits amb sang, pèrdua de pes, manca de gana, diarrea, canvi a les deposicions (amb sang, mucosa) i tenesme.
Biòpsies. Intervencions quirúrgiques com ara extracció de cossos estranys, cauterització d'úlceres sagnants, extirpació de tumors, etc.

Colonoscòpia

Permet l'exploració del tracte digestiu baix. Tots els segments del còlon i recte.

Rinoscòpia

Permet l'exploració de tota la cavitat nasal i les vies respiratòries altes. Pot resultar indicada en gossos i gats amb símptomes com, rinorrea, esternuts crònics, hemorràgies nasals, sospites de cossos estranys i alteracions visibles per via radiològica.

Broncoscòpia

Permet estudiar les vies respiratòries baixes. Està indicada per a casos de bronquitis, tos, creixements al pulmó, col·lapses traqueals i sorolls respiratoris anormals.

Artroscòpia

Permet lestudi i lactuació amb una mínima invasió de les articulacions. Està indicada en processos de dolor a les articulacions, tumefaccions i alteracions visibles per via radiològica com l'osteocondrosi disecant, el procés anconi aïllat o el procés coronoide fragmentat.

Laparoscòpia

Permet examinar la cavitat abdominal. Les indicacions més freqüents són biòpsies de fetge, ronyons, pàncrees o de tumors. Altres indicacions diagnòstiques són traumatismes abdominals, revisions postoperatòries i alteracions visibles per via radiològica. La cirurgia laparoscòpica s'utilitza per a ovariectomies, gastropèxies i reparacions d'hèrnia, entre d'altres aplicacions.

bottom of page