top of page

Oncologia Veterinária

L'oncologia és l'especialitat mèdica dedicada al diagnòstic i al tractament del càncer.


L'Oncologia Mèdica neix de la necessitat de cobrir els diferents aspectes mèdics dels pacients amb càncer. Tracta la patologia associada a la malaltia tumoral i les complicacions derivades del tractament.

Els nostres oncòlegs són especialistes de gran experiència que atenen el malalt de càncer, des del diagnòstic, incloent-hi el tractament i seguiment, fins a la curació o durant el període terminal del pacient.

Oncologia.png

El seu objectiu principal és proporcionar la millor qualitat de vida als animals que pateixen càncer, aconseguir la remissió o cura de la malaltia, minimitzar els efectes secundaris de la teràpia i oferir tractament pal·liatiu i cura al final de la vida.

Els tumors més comuns que es tracten al nostre servei d'oncologia són:

  • Limfoma.

  • Leucèmia.

  • Mastocitomes.

  • Fibrosarcoma felí.

  • Osteosarcoma.

  • Sarcoma de teixits tous.

  • Tumors de la glàndula mamària.

Els avenços importants en els mètodes de diagnòstic, especialment en el diagnòstic per imatge, i l'aparició de nous fàrmacs antineoplàstics, entre d'altres, els citostàtics o quimioteràpia, i noves teràpies, com la Immunoteràpia, la Teràpia de Radiació i les teràpies experimentals, obren nous i esperançadors horitzons en el diagnòstic i tractament del càncer.

bottom of page