top of page

Etologia: Medicina de Comportament 

Ethogroup és un grup format per etòlegs i educadors canins de gran experiència, que en estreta col·laboració amb la resta d'especialistes de l'Hospital desenvolupen el tractament de problemes de conducta dels animals de companyia, educació canina, teràpia assistida amb animals i formació a altres professionals.

L'etologia té com a objectiu diagnosticar, tractar i prevenir problemes de comportament o conductes problemàtiques, és a dir, aquelles conductes que no permeten una bona convivència entre el propietari i l'animal. Per aquest motiu els problemes de conducta són un tema que cada cop preocupa més la societat, d'aquí sorgeix la necessitat d'anar a un etòleg per resoldre correctament aquests problemes de manera respectuosa cap a l'animal.

 

Aquest equip dóna una importància vital a la prevenció, oferint un ampli ventall de serveis per afavorir la relació entre el propietari i l'animal, actuant des de l'arribada de l'animal a la llar. Per aquest motiu, una de les tasques fonamentals és la formació de professionals relacionats amb els animals de companyia per poder educar, ensinistrar, detectar els primers símptomes d'un problema de comportament i tenir uns coneixements bàsics per poder assessorar els seus clients.

Hi ha diferents mètodes per educar i modificar el comportament, però els estudis realitzats durant les darreres dècades demostren que la utilització de mètodes basats en un sistema de reforç positiu donen resultats espectaculars. Per aquest motiu i pel nostre respecte pels animals el sistema de treball que utilitzem es basa únicament en l'aplicació d'aquests mètodes reforçant el vincle propietari-animal, és per això que tractem els animals a través del propietari

bottom of page