top of page

Medicina Interna

46.png

Els nostres especialistes en Medicina Interna s'encarreguen dels problemes als òrgans interns mitjançant tractaments no quirúrgics. Centren la seva tasca en l'atenció de malalts complexos, el diagnòstic dels quals és difícil o bé estigui afecte de diverses malalties o presenta símptomes de diversos òrgans, aparells o sistemes de l'organisme.

La Medicina Interna constitueix el tronc del qual deriven diverses subespecialitats:

Endocrinologia:

És l'estudi del sistema endocrí, compost per la glàndula tiroide, les glàndules suprarenals, el pàncrees, l'hipotàlem i la glàndula pituitària.

Les patologies endocrines més diagnosticades i tractades pels nostres internistes són:

 • Diabetis mellitus.

 • Diabetis insípida.

 • Hiper i hipoparatiroïdisme.

 • Hiper i hipotiroïdisme.

 • Hiperadrenocorticisme (malaltia de Cushing).

 • Hipoadrenocorticisme (malaltia d'Addison).

Gastroenterologia:

És l'estudi de l'aparell digestiu, compost per l'esòfag, estómac, intestí prim i gruixut, fetge, vies biliars i pàncrees.

Les patologies digestives més diagnosticades i tractades pels nostres especialistes són:

 • Malaltia inflamatòria intestinal.

 • Al·lèrgies alimentàries.

 • Úlceres gastrointestinals.

 • Càncer.

Nefrologia:

És estudi de l'estructura i la funció renal, incloent-hi la prevenció i el tractament de les malalties renals.

Les patologies renals més diagnosticades i tractades pels nostres especialistes són:

 • Insuficiència renal, que és la condició en què els ronyons deixen de funcionar correctament, podent ser aguda, pèrdua sobtada de la funció renal, o crònica.

 • Hematúria, pèrdua de sang a l'orina.

 • Proteïnúria, pèrdua de proteïna, especialment albúmina, a l'orina.

 • Càlculs renals.

 • Càncer.

 • Infeccions del tracte urinari cròniques o recurrents.

Urologia:

És lestudi de les del tracte urinari inferior, que es compon de la bufeta i la uretra. Les patologies urinàries més diagnosticades i tractades pels nostres especialistes són:

 • Càlculs a la bufeta.

 • Malaltia felina del tracte urinari inferior (FLUD).

 • Pòlips.

 • Tumors.

 • Urèters ectòpics.

Pneumologia:

És l'estudi de les vies respiratòries altes (incloent-hi nas, nasofaringe, laringe i tràquea), i el tracte respiratori inferior (incloent-hi bronquis i pulmons).

Les patologies respiratòries més diagnosticades i tractades pels nostres especialistes són:

 • Rinitis.

 • Tumors o pòlips nasals.

 • Col·lapse de tràquea.

 • Paràlisi laríngia.

 • Bronquitis crònica canina.

 • Asma felí.

 • Pneumònia a les dues espècies.

 • Efusions pleurals.

 • Càncer de pulmó.

bottom of page