top of page

Laboratori i anàlisis clínics

L'Hospital Veterinari Montjuïc compta amb un laboratori d'anàlisis clíniques internes, especialitzat en proves diagnòstiques per a animals de companyia, on realitzem la majoria de les analítiques, d'una manera immediata, per complementar la nostra tasca clínica.

61.png

Entre els diferents serveis que ofereix el nostre laboratori trobem:

  • Hematologia i bioquímica sanguínia: ens permeten valorar de manera immediata l'estat dels principals òrgans vitals de la mascota, així com determinar l'estat de les defenses, anèmies, etc.

  • Urianàlisi: amb aquesta prova, comprovem tots els paràmetres fisicoquímics i microbiològics de l'orina de la seva mascota.

  • Coagulació:de manera immediata, disposem de maquinària capaç de fer proves que determinen si la sang de la seva mascota coagula de manera normal o no.

  • Endocrinologia:amb aquestes proves i en col·laboració amb laboratoris especialitzats, us oferim la possibilitat de descobrir la presència de malalties hormonals que poden provocar alteracions als cabells i metabolisme de la seva mascota.

  • Microbiologia, parasitologia i micologia: Realitzem anàlisis coprològiques per descartar o confirmar la presència de paràsits interns a la seva mascota, a més de realitzar cultius microbiològics per tal de confirmar infeccions de tipus bacteriana o fúngica.

  • Immunologia: ens informa sobre els anticossos dels nostres pacients, que revelen la presència i activitat de microorganismes al seu gos, a més de proves sobre les diferents al·lèrgies que pugui desenvolupar la seva mascota.

  • Anàlisi de fàrmacs: en patologies cròniques que necessiten medicacions de per vida, realitzem controls dels nivells de fàrmacs a la sang de la seva mascota per tal d'optimitzar la dosi.

  • Biologia molècular: en col·laboració amb laboratoris alemanys i francesos, us oferim la possibilitat de realitzar proves que detecten el genoma d'agents patògens en el vostre animal, així com malalties genètiques de la vostra pròpia mascota.

  • Anatomia patològica:servei concertat amb prestigiosos laboratoris especialitzats ens permeten conèixer la naturalesa de tumors i altres processos amb exactitud.

bottom of page