top of page

Neurologia Veterinária

La neurologia s'encarrega del diagnòstic i tractament de malalties que afecten el sistema nerviós, tant central (encèfal i medul·la espinal) com perifèric. 

Entre els símptomes que poden tenir un origen de tipus neurològic es troben:

  • Parèsia: absència parcial de moviment voluntari duna o més extremitats.

  • Paràlisi: absència total de moviment voluntari duna o més extremitats.

  • Atàxia i descoordinació.

  • Tremolors.

  • Pèrdues dequilibri, inclinacions del cap.

  • Comportaments anòmals.

  • Depressió de l´estat mental.

  • Convulsions.

bottom of page