top of page

Ecografia / Doppler

L'ecografia és una eina de diagnòstic cada cop més utilitzada en medicina veterinària. Es tracta d'un mètode de diagnòstic en plena expansió en els darrers anys atesa la seva innocuïtat, ja que és un mètode no invasiu de visualitzar l'anatomia interna, la rapidesa i la precisió. Tot això, sumat a l'àmplia informació que proporciona, fan de l'examen ecogràfic un complement indispensable de la radiologia a la majoria de protocols d'actuació veterinària.

L'exploració informa sobre l'amplitud de les lesions i de la seva localització, cosa que proporciona al clínic una gran ajuda per orientar i decidir el diagnòstic. En molts casos, l'ecografia és la clau per fer el diagnòstic diferencial i en el millor dels casos per arribar al diagnòstic definitiu. Alhora, serveix de suport d'imatge per a la realització de tècniques com la biòpsia i/o l'aspiració amb agulla fina.
Amb la introducció de l'efecte Doppler, l'ecografia proporciona una informació més completa al diagnòstic per imatge, aportant més capacitat de resolució en la casuística diària de la clínica.

16.png
17.png
bottom of page