top of page

Ressonància Magnètica

La Ressonància Magnètica és una avançada tècnica de diagnòstic per imatge, de caràcter no invasiu i incruenta, que permet el diagnòstic precís de múltiples malalties, fins i tot en etapes inicials, produint una perspectiva tridimensional dels òrgans i les estructures estudiades.

El pacient és introduït en un camp magnètic creat per un imant de gran potència i se li apliquen determinats estímuls de radiofreqüència per estudiar la ressonància dels nuclis dels seus àtoms dhidrogen. L'energia alliberada és detectada i recollida en forma de senyal per un receptor i reproduïda com a imatge tomografia.

RMgaleria4220.jpg
RMgaleria5135.jpg
RMgaleria1247.jpg
RMgaleria3130.jpg

Avantatges de la RM davant d'altres sistemes de diagnòstic per imatge

 • És una tècnica no invasiva.

 • És una tècnica neta i innòcua.

 • Permet obtenir una gran quantitat de dades en un període de temps molt curt i alta resolució.

 • Major nitidesa d'imatge i contrast tissular. Realitza talls menors d'1 mil·límetre, cosa que permet localitzar lesions mínimes.

 • Permet obtenir de manera directa imatges transversals, sagitals i longitudinals del cos. Amb la TAC només es poden produir talls axials i en les seves reconstruccions de vegades es creen imatges poc clares, especialment quan són molt denses, que en dificulten la interpretació (com la cresta occipital), mentre que amb la RM no es produeixen.

 • La imatge és força similar a la de la TAC, però té més precisió en la caracterització.

 • Permet observar els vasos sanguinis sense necessitat de fer servir mètodes de contrast.

 • No exposa el pacient a radiacions ionitzants.

 • Té la capacitat de diferenciar millor que qualsevol altra prova de radiologia les diferents estructures anatòmiques. Poden afegir contrastos paramagnètics com el gadolini per diferenciar encara més les estructures i parts del cos normals de les patològiques.

Possibilitats diagnòstiques de la RM

 • La Ressonància Magnètica, és actualment, la prova principal (el que s'anomena "gold standard") en el diagnòstic per imatge de moltes de les patologies en medicina humana. Un cop superada la limitació inicial del seu ús, només en patologies neurològiques, les possibilitats diagnòstiques s'han aplicat a la totalitat de les estructures del cos, igual que va passar a les primeres etapes de la TAC, de manera que la majoria de les exploracions de RM en humans no són les neurològiques actualment.

 • En medicina veterinària, a causa del ràpid creixement del nivell tècnic i científic, és cada cop més habitual el seu ús, arribant a ser indispensable per fer diagnòstics, fins ara impossibles amb clínica i altres exploracions complementàries. Amb total seguretat, la Ressonància Magnètica serà, en un breu espai de temps, la prova diagnòstica de més utilitat, també en veterinària.

 • Les indicacions són molt variades, atesa la gran riquesa d'informació de les imatges que produeix, i amb els avenços en el disseny de noves seqüències podem fer gran varietat d'estudis en diferents estructures del cos.

Indicacions

Neurologia:

 • Afectació del SNC: proporciona més resolució i contrast tissular que la TAC, especialment en afectació de la substància blanca, fossa posterior i tronc de l'encèfal. S'usa per a estudiar aquestes estructures afectades per tumors, encefalitis, trombosis venoses, plaques de desmielinització (esclerosi múltiple), infarts i sagnats cerebrals, malformacions, etc.

 • Processos convulsius i canvis conductuals de tota mena.

 • Sistema Neuro-endocrí. Hipòfisi.

 • Afectació de medul·la espinal: hèrnies, protrusions, estenosi, tumors, etc.

 Oncologia:

 • Tumorals: és molt sensible en alteracions tumorals de qualsevol tipus i en qualsevol òrgan, fins i tot en estadis molt incipients, per establir-ne la posició exacta i planificació quirúrgica, pronòstic i evolució (especialment recomanada en fibrosarcomes felins, tumors de mediastí i abdominals).

Otorinolaringologia:

 • Malalties d'orella, bulles timpàniques, pits, boca i gola.

 Oftalmologia:

 • Caracterització dòrbita i nervi òptic. Alteracions de la visió, exoftalms i estrabismes.

Traumatologia:

 • Sistema musculoesquelètic: en lesions òssies o de músculs, lligaments, tendons i articulacions (espatlla, colze, carp, maluc, genoll, tars, mandíbula, etc.). És el millor i més fiable procediment per veure lligaments, meniscs, cartílag i medul·la òssia de forma incruenta. Les displàsies, edema ossi, osteonecrosi, fractures, etc. es beneficien de l'alta sensibilitat.

Cardiovascular:

 • Hi ha la possibilitat de caracteritzar morfològicament el cor, així com la circulació, artèries (incloent-hi l'aorta, renals, ilíaques..) i les diferents venes. Angiografies renals i tromboembolismes.

 Abdomino-pelvià:

 • Actualment és la millor prova per a estudi de fetge, suprarenals, retroperitoneu, ronyons, pàncrees, així com úter i annexos. Hi ha la possibilitat de realitzar urografies sense contrast. En general, l'estudi per RM és el que caracteritza millor cada patologia dels teixits tous.

Hi ha la possibilitat de fer imatges en 3D per comprendre macroscòpicament la patologia i el seu eventual planning prequirúrgic

Limitacions diagnòstiques de la RM

 • Anestèsia de tots els animals estudiats. A causa de la naturalesa de la prova, és imprescindible que el pacient romangui el més immòbil possible per evitar artefactes per moviment. El pla anestèsic pot ser molt superficial, ja que lestudi no produeix cap estímul dolorós.

 • No es pot utilitzar en animals que posseeixin al seu cos objectes metàl·lics ferromagnètics en localitzacions crítiques, encara que en general la majoria de les pròtesis i material utilitzat en traumatologia no posseeix aquesta característica, per la qual cosa no afecta la realització de l'estudi.

 • Animals de gran volum, generalment més de 70 kg.

 • Estudi de tòrax i abdomen en animals molt grans, a causa dels artefactes per moviment que es produeixen.

Informació general

 • L´horari del servei de RM és diari de dilluns a divendres de 10 del matí a les 20h. És possible fer estudis d'urgència fora d'aquest horari.

 • És imprescindible sol·licitar cita prèvia.

 • Tots els animals són anestesiats amb Isofluorà i monitoritzats mitjançant capnografia i pulsioximetria.

 • Degut a la necessitat d'utilitzar anestèsia, és recomanable que tots els pacients tinguin una revisió preoperatòria.

 • La durada d‟un estudi per RM és aproximadament de 30 a 60 minuts.

 • Els resultats es lliuraran directament al veterinari que sol·liciti la prova en format digital 24h després de la realització. Es pot facilitar una orientació diagnòstica immediata en els casos urgents.

bottom of page