top of page

Tomografia Computaritzada

La Tomografia Computaritzada és una tècnica avançada de diagnòstic per la imatge, basada en l'exploració per Raigs X, que produeix imatges molt precises de talls axials del cos. L'exploració per TC funciona de manera molt semblant a altres exàmens de raigs X, però en lloc d'obtenir una sola imatge com la radiografia convencional, la TC obté múltiples imatges en rotar al voltant del cos del pacient.

A partir de totes aquestes imatges transversals (axials), un ordinador reconstrueix una imatge bidimensional que permet veure seccions del pacient des de qualsevol angle.

Amb la TC helicoïdal, durant el tret, la taula amb el pacient avança progressivament a través del gantry mentre el tub de raigs gira de forma espiral al seu voltant. Aquesta diferència respecte a la TC estàndard suposa l'adquisició permanent d'informació, cosa que augmenta la rapidesa i disminueix el temps d'exposició. Els talls presenten més precisió (es poden obtenir talls de 1mm. de gruix) i es distingeixen millor les estructures anatòmiques. Gràcies a la seva major resolució i contrast, proporcionen informació més detallada.

Les TC multicorona o multitall incorporen diversos anells de detectors que augmenta encara més la rapidesa, obtenint imatges volumètriques en temps real i reconstruccions tridimensionals de gran qualitat.

TCgaleria116.jpg

Avantatges dels estudis per TC

LaTomografia Computaritzada Helicoïdal serà, en breu, el mètode de diagnòstic d'elecció en medicina veterinària, per la seva rapidesa, fiabilitat i versatilitat diagnòstica, per definir amb precisió les situacions mèdiques complexes, i obtenir tota la informació necessària per determinar la terapèutica apropiada, incloent-hi la planificació quirúrgica i l'estadificació dels processos.

 • És una tècnica no invasiva

 • És una prova molt ràpida, l'adquisició de la totalitat del cos d'un pacient pot trigar aproximadament 60 segons, podent realitzar-se, amb posterioritat i en absència del pacient, tantes reconstruccions de qualsevol zona com calguin.

 • Ofereix nitidesa d'imatges que encara no s'han superat amb la ressonància magnètica com és la visualització de ganglis, os, etc.

 • Capacitat de "capturar" el contrast a la fase de màxima opacificació, permetent obtenir excel·lents imatges en angiofragies computeritzades (shunts, caròtides, renals, etc....).

 • Obtenció volumètrica de dades, que afegeix a les imatges axials convencionals les RECONSTRUCCIONS TRIDIMENSIONALS (3D), de primordial importància per planificar cirurgies.

 • Possibilitat d'aconseguir VISIÓ ENDOSCÒPOCA NO INVASIVA (endoscopia virtual) en òrgans buits com el còlon, trontolla, bufeta, etc.

 • Potenciació diagnòstica als exàmens abdominals amb bomba injectora, que possibilita la realització de la TC ABDOMINAL HELICOIDAL BIFÀSICA (arterial/venosa), indicada en la determinació de les lesions nodulars dels òrgans sòlids de l'abdomen (fetge, ronyó i pàncrees) les lesions hipevascularitzades es determinen amb més facilitat a la fase arterial, mentre que les hipovascularitzades es detecten millor a la fase venosa, on el parènquima normal circumdant té alta tinció. Tots aquests avantatges augmenten notablement la precisió en el mètode diagnòstic i permeten detectar les lesions més petites.

 • Menor exposició a la radiació degut a la possibilitat de calcular subseqüentment la distància seccional mitjançant ordinador sense haver de prendre més vistes seccionals del pacient

 • La TC és menys sensible al moviment de pacients que la RMN.

 • La TC es pot fer si el pacient té algun implant de dispositiu mèdic de qualsevol tipus, a diferència de la RMN.

Indicacions

Crani

 • Accident cervell vascular

 • Hemorràgia subaracnoïdal

 • Hemorràgia cranial

 • Traumatismes (fractures, hematomes, contusions) 

 • Metàstasi

 • Tumors cerebrals

 • Malformacions vasculars 

 • Malformacions

 • Parasitosi

 • Imatges de sins paranasals

 • Malalties d'orella, bulles timpàniques

 • Mastoïditis

 • Litiasi salival

Columna vertebral

 • Discs intervertebrals

 • Estenosi del canal espinal

 • Estenosi òssia dels neuroforàmens

 • Noxes / fractures

 • Tumors

 • Metàstasi

 • Espondilolistesi

Orbita

 • Oftalmopatia endocrina.

 • Pseudotumor orbitari.

 • Tumors orbitaris.

 • Lesions vasculars.

 • Traumatismes orbitaris. 

 • Infeccions orbitàries.

Coll

 • Extensió de tumors laringis.

 • Cossos estranys.

 • Abscés retrofaringi.

 Pulmó i mediastí

 • Metàstasis ocultes.

 • Nòduls pulmonars.

 • Lesions pleurals.

 • Estudi postneumonectomia.

 • Extensió del carcinoma de pulmó.

 • Malformacions vasculars de pulmó o hili.

 • Malalties difuses del pulmó amb radiologia convencional negativa.

Fetge

 • Estudi de lesions ocupants d'espai:

  • Neoplàsies primitives.

  • Metàstasi.

  • Quists.

  • Abscessos.

  • Traumatismes, hematomes.

 • Estudi de malalties difuses amb infiltració greixosa.

  • Cirrosi hepàtica.

 • Afeccions vasculars

  • Trombosi de la vena porta

  • Obstrucció arterial hepàtica

  • Oclusió venosa hepàtica.

Mediastí

 • Masses mediastíniques.

 • Mediastí eixamplat.

 • Lesions vasculars.

 • Extensió de tumors.

 • Adenopaties.

 • Miastènia gravis.

 • Síndrome de la vena cava superior.

 Vies biliars

 • Estudi de la síndrome ictèrica.

 • Anomalies congènites.

 • Anomalies adquirides.

 Pàncrees

 • Pancreatitis aguda.

 • Pancreatitis crònica.

 • Tumors pancreàtics.

 Suprarenals

 • Estudi de masses.

 • Estudi de síndromes funcionants: Cushing, Crohn, síndrome adrenocortical.

Ovaris

 • Tumors benignes. Teratomes.

 • Quists ovàrics.

 • Abscessos.

 • Tumors malignes: cistadenoma-carcinoma.

 Úter

 • Malposicions uterines.

 • Abscessos.

 • Carcinoma d'endometri.

 • Carcinoma de cèrvix.

 • Endometriosi.

 • Mioma uterí.

 • Piometra

Oncologia

 • Diagnòstic tumoral.

 • Determinació de lextensió tumoral.

 • Planificació del tractament radioteràpic.

 • Seguiment tumoral.

 Bazo

 • Traumatismes: hematoma subcapsular.

 • Masses ocupants despai.

 Rinyons

 • Estudi de masses sòlides.

 • Estadificació de tumors.

 • Recidives d'hipernefroma.

 • Abscessos perineals i renals.

 • Ronyó no funcionant.

 • Traumatismes.

Bufeta

 • Diagnòstic d'extensió de tumors

Pròstata

 • Diagnòstic dextensió de tumors.

 • Prostatitis

Traumatologia

 • Fractures d'acetàbul.

 • Tumors ossis primaris.

 • Tumors ossis metastàsics.

 • Alteracions articulars.

 • Fractures complicades.

 • Densitometria per TC.

Altres indicacions

 • Localització per a biòpsia.

 • Localització per a drenatges.

 • Localització per a cossos estranys.

bottom of page